EĞİTİM SERVİSİ

  Kurumumuz eğitim servisinde 2 öğretmen, kütüphaneden sorumlu 2 infaz koruma memuru görev yapmaktadır.

  Ceza infaz kurumunda yürütülen eğitim ve öğretim hizmetleri ile kültürel etkinlikler ve kütüphane çalışmalarının yürütüldüğü servistir. Eğitim ve öğretim servisi öğretmen ve ilgili etkinliklerin yürütülmesine yardımcı olan infaz ve koruma memurlarından oluşur.

  Ceza infaz kurumunda kalan hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı herkesçe bilinmektedir. Eğitim ve öğretim hizmetleri etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, ceza infaz kurumu rejiminin gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir.

  Eğitim ve öğretim çalışmalarından beklenen; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak; kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir.

  Bu amaçları hedefleyen ceza infaz kurumlarında bütün hükümlü ve tutukluların, temel ve meslekî eğitim, orta ve yüksek öğretim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim, din eğitimi ve kütüphane hizmetlerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitim olanaklarına sahip olması sağlanmaktadır.

  Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri:
  Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri; hükümlüye yeni ve olumlu davranışlar kazandırmayı hedefleyen ve bu amacı gerçekleştirmek üzere beden, zihin, ahlâk ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir yapıya sahip, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, bilgi, yetenek, beceri ve davranışlarını geliştirmek, kendilerinin geçim ve mutluluklarını sağlamak amacına yönelik hizmetler bütünüdür.

  Hükümlüye, ceza infaz kurumunda bulunduğu süre içinde, kişiliğini geliştirecek, eğitimini güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme eğilimini yok etmeyi sağlayacak ve salıverilme sonrasına hazırlayacak eğitim programları uygulanır.

  Bu eğitim programları şunlardır:

  1.Temel EğitimOkuma Yazma Kursu, Yetişkin 2. Kademe Eğitimi Başarı Kursu
  2. Açık Öğretim Çalışmaları
      *Açık İlköğretim Okulu *Açık Öğretim Lisesi *Açık Öğretim Fakültesi
  3. Meslek Eğitimi
  4. Din Eğitimi ve Manevi Rehberlik
  5. Sosyal-Kültürel Etkinlikler
  Konferans, tiyatro, konser, sinema gösterimi, resim, halk oyunları, müzik, el sanatları, sergi, bilgi yarışması, münazara, satranç-dama vb. çalışmalar.
  6. Kütüphane Hizmetleri
  7. Sportif Faaliyetler
   
  8. Yüksek Öğretim Çalışmaları
  Örgün yüksek öğretim, YGS, LYS, KPSS, DGS vb.

  Eğitim programları, hükümlünün, yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, ceza süresi, yetenekleri ve kültür durumuna uygun olarak hazırlanmakta ve yürütülmektedir.

  Adres

  Karasu Mah.Sivas Cad.Çamlıbel Mevkii Merkez/Tokat

  Telefon

  0(356) 243 21 56 - 0(356) 243 21 57 - 0(506) 600 61 60

  Fax: 0(356) 243 21 51

  E-Posta

  abbtokat.ttcikisaretadalet.gov.tr